Anna, Erik och August Strindberg

Framför August Strindbergstatyn vid Stockholm Stadshus vigdes Anna och Erik. En stor skara vänner och familj hade samlats, champagne dracks ur kaffekoppar. Vidare fortsatte följet till restaurang NAGG där middag och fest följde.